Servopohon ALD 121 900N 150sek

Servopohon ESBE ALD 121 je určený na ventily so zdvihom 10 – 20 mm alebo 10 – 45mm. Verzia s proporcionálnym riadením sa automaticky nastaví na aktálny zdvih daného ventila. Pokiaľ je servopohon použití v aplikácii s teplotou pod 0°C mal by byť vybavený ohrievačkou hriadeľky.

Funkcie servopohona ESBE ALD 121

Motor dostane riadiaci signál z regulátora, mskrutkou je cez prevodovku prenášaný lineárni pohyb na hriadeľ ventila. Servopohon je možné ovládať pomocou kolečka alebo kľuky. Verzia so spätnou pružinou však neumožňuje manuálne ovládanie.

Na konzole servopohona je pozícia ventila označená značkami (čevenou a modrou). Pohony s proporcionálnym riadením sú vybavené spätnou väzbou 2-10 V DC (2 V zatvorené, 10V otvorené). 

Servopohon ESBE ALD 121 (riadenie 0-10V) je možné ovládať sekvenčne.

servopohon-esbe-3
servopohon-esbe-

Servopohon ALD 121 je vhodný k ventilom:

 •  VLA121, VLA221, VLA131
 • VLA325, VLA335, VLA425
 • VLB225, VLB235 ≤ DN80
 • VLE122, VLE222, VLE132
 • VLF125, VLF135, VLF335
 • VLE325
 • VLC125, VLC225
 • VLC325, VLC425

Doplnky k servopohonu ALD 121:

 • Ohřívač hřídelky DN 15–50, 24 V (Zdvih 10..25): – Obj. číslo 2610 19 00
 • Ohřívač hřídelky DN 65–150, 24 V (Zdvih 10..45): – Obj. číslo 2610 20 00

 Katalógový list:

ESBE servopohon ALD 121

Kúpiť servopohon ALD 121

Servopohon ALB 144 800N

 Inštalácia a zapojenie servopohonu ESBE ALB 144 je jednoduchá a nie je nutná žiadna inštalačná sada. Pracovný rozsah servopohonu sa nastaví automaticky v závislosti na zdvihu ventila. 

Servopohon je možné opatriť záložným zdrojom pre nastavenie ventilu v prípade výpadku elektrickej energie (STS).

Ak je servohopon použitý v aplikácii s teplotou média pod 0°C mal by byť vybavený ohrievačom hriadeľky.

Funkcia servopohonu ALB 144

Motor dostane riadiaci signál z regulátora, skrutkou je cez prevodovku prenášaný lineárny pohyb na hriadeľ ventila. Na servopohone je páčka pre nastavenie manuálnej prevádzky. Nastavenie páčky dole vyradí motor z prevádzky, potom je možné nastavenie požadovanej polohy točením pákou.

Na konzole servopohona je pozícia ventila označená značkami (červenou a modrou farbou). Pohony s porporcionálnym riadením sú vybavené spätnou väzbou 2-10 DC (2V zatvorené, 10V otvorené).

Pri sekvenčnom riadení môžu byť spínače koncových plôh nastavené pre signalizáciu plne otvorenej alebo pne zatvorenej polohy.

Spojovacie sady servopohonu ALB 144

K pripojeniu k zdvihový ventilom ESBE nie sú potrebné žiadne montážne sady. K pripojeniu k zdvihovým ventilom od iných výrobcov sú dostupné nasledovné montážne sady:

 • Siemens VVF 31, VXF 31, VVG 41, VXG 41, VVF 52, VVF 61, VXF 61, VVF 45, VVF 51, VXF 11,  VVG 11, VFG 34 – Obj. číslo 2600 02 00
 • Satchwell VZ, VJF, VSF 15–50, VZF, MZF 65–150 – Obj. číslo 2600 08 00

Doplnky k servopohonu ALB 144

Ohrievač hriadeľky, 24V – Obj. číslo 2620 07 00

Katalógový list

Servopohon ESBE ALB 144

Servopohon ALA 223 / 35sek. / 400N

Funkcia servopohonu ESBE ALA 223 

Servopohon dostáva kontrolný signál z regulátora, tento je prevedený na lineárny pohyb skrutky cez prevodovku. Servopohon môže byť jednoducho obsluhovaný manuálne pomocou imbusovej skrutky veľkosti 6 mm.

Koncové polohy sú indikované červeným a modrým jazdcom.

Servopohon riadený proporcionálnym signálom ma zpätný signál 2-10 V DC, kde 2 V indkujú zatvorenú pozíciu a 10 V otvorenú. Servpohon je možné riadiť sekvenčne.

 Táto rada servopohonov je vhodná k nasledovným tipom ventilov:

 • VLA121, VLA221, VLA131
 • VLA325, VLA335, VLA425
 • VLB225, VLB235 ≤ DN80
 • VLE122, VLE222, VLE132
 • VLF125, VLF135, VLF335
 • VLE325
 • VLC125, VLC225
 • VLC325, VLC425

Spojovacie sady servopohonov ESBE ALA 223

K pripojeniu k zdvihovým ventilom ESBE nie sú potrebné žiadne montážne sady. K pripojeniu k zdvihovým ventilom od iných výrobcov sú dostupné nasledovné montážne sady:

 • Ari 12485, 12486, 12487, 12488 – Obj. číslo 2600 03 00
 • Danfoss VF3, VFS2, VRB3, VRG3 – Obj. číslo 2600 04 00
 • Honeywell V5011R, V5013R, V538, V5049A, V5050A, V5328A, V5329A, V5329C, V5095A, V176, V5015 – Obj. číslo 2600 10 00
 • Hora 216GG, 206GG, 306GG, 316GG _ Obj. číslo 2600 03 00
 • Osby/Regin MTV/MTVS, MTR/MTRS, 2SA/2SB, FRS,  GTR/RTV/BTRV, GTVS/RTVS, GTRS/RTRS  – Obj. číslo 2600 11 00
 • Satchwell VZ, VJF, VSF 15-50, VZF, MZF 65-150 – Obj. číslo 2600 08 00
 • Sauter B6F, B6G, B6R, B6S, BXD, BXE, V6F, V6G, V6R, V6S, VXD, VXE – Obj. číslo 2600 05 00
 • Sauter BUD, BUE, VUE – Obj. číslo 2600 09 00
 • Siemens VVF 31, VXF 31, VVG 41, VXG 41, VVF 52, VXF 21, VXF 41, VVF 21 – Obj. číslo 2600 01 00
 • Wittler V225T, V206H, V216H, V216R, V306H, V316H, V316R – Obj. číslo 2600 06 00

 Doplnky

Ohrievač hriadeľky DN 15-50, 24V – Obj. číslo 26101900

Katalógový list

Servopohon ESBE ALA 223

Kúpiť servopohon ALA 223 / 35sek. / 400N