Vytlačiť 
Servopohon ALD 121 230VAC/3bod/900N/150sek

Servopohony rady ALD sú riadené 3-bodovým signálom a napájané 24V alebo 230V. K dispozícii je aj možnosť napájania proporcionálnym signálom (0..10V, 2..10V, 0..20 mA, 4..20 mA) s napájaním 24V. Ovládacia sila tohto typu je 900N. Servopohon by mal byť trvale zapojený s viacpólovým kontaktným prepínačom. K dispozícii sú servopohony rady ADL s požiadavkou na ovládaciu silu 900N / 1200N / 2000N.

Kúpiť servopohon ALD 121

Servopohon ESBE ALD 121 je určený na ventily so zdvihom 10 - 20 mm alebo 10 - 45mm. Verzia s proporcionálnym riadením sa automaticky nastaví na aktálny zdvih daného ventila. Pokiaľ je servopohon použití v aplikácii s teplotou pod 0°C mal by byť vybavený ohrievačkou hriadeľky.

Funkcie servopohona ESBE ALD 121

Motor dostane riadiaci signál z regulátora, mskrutkou je cez prevodovku prenášaný lineárni pohyb na hriadeľ ventila. Servopohon je možné ovládať pomocou kolečka alebo kľuky. Verzia so spätnou pružinou však neumožňuje manuálne ovládanie.

Na konzole servopohona je pozícia ventila označená značkami (čevenou a modrou). Pohony s proporcionálnym riadením sú vybavené spätnou väzbou 2-10 V DC (2 V zatvorené, 10V otvorené). 

Servopohon ESBE ALD 121 (riadenie 0-10V) je možné ovládať sekvenčne.

Servopohon ALD 121 je vhodný k ventilom:

Doplnky k servopohonu ALD 121:

 Katalógový list:

ESBE servopohon ALD 121

Kúpiť servopohon ALD 121