Vytlačiť 
Servopohon ALA 223

Servopohony rady ALA sú riadené 3-bodovým signálom a napájané 24 alebo 230 V, prípadne proporcionálnym signálom  (0..10 V, 2..10 V, 0..20 mA, 4..20 mA) s napájaním 24 V. Sú určené k motorizovaniu zdvihových ventilov s požiadavkou na sílu 750 N a rýchlu dobu behu.

Kúpiť servopohon ALA 223 / 35sek. / 400N

Funkcia servopohonu ESBE ALA 223 

Servopohon dostáva kontrolný signál z regulátora, tento je prevedený na lineárny pohyb skrutky cez prevodovku. Servopohon môže byť jednoducho obsluhovaný manuálne pomocou imbusovej skrutky veľkosti 6 mm.

Koncové polohy sú indikované červeným a modrým jazdcom.

Servopohon riadený proporcionálnym signálom ma zpätný signál 2-10 V DC, kde 2 V indkujú zatvorenú pozíciu a 10 V otvorenú. Servpohon je možné riadiť sekvenčne.

 Táto rada servopohonov je vhodná k nasledovným tipom ventilov:

Spojovacie sady servopohonov ESBE ALA 223

K pripojeniu k zdvihovým ventilom ESBE nie sú potrebné žiadne montážne sady. K pripojeniu k zdvihovým ventilom od iných výrobcov sú dostupné nasledovné montážne sady:

 Doplnky

Ohrievač hriadeľky DN 15-50, 24V - Obj. číslo 26101900

Katalógový list

Servopohon ESBE ALA 223

Kúpiť servopohon ALA 223 / 35sek. / 400N