Vytlačiť 
Servopohon ALB 144 24VAC/0-10V/3bod/800N

Servopohony rady ALB sú riadené 3-bodovým signálom  prípadne proporcionálnym signálom  (0..10 V, 2..10 V, 0..20 mA, 4..20 mA) s napájaním 24 V. Proporcionálny signál urýchľuje nastavenie servopohonu. Elektronický obvod servopohonu zabezpečuje, že doba jeho nastavenia je rovnaká, bez ohľadu na zdvih. 

 Inštalácia a zapojenie servopohonu ESBE ALB 144 je jednoduchá a nie je nutná žiadna inštalačná sada. Pracovný rozsah servopohonu sa nastaví automaticky v závislosti na zdvihu ventila. 

Servopohon je možné opatriť záložným zdrojom pre nastavenie ventilu v prípade výpadku elektrickej energie (STS).

Ak je servohopon použitý v aplikácii s teplotou média pod 0°C mal by byť vybavený ohrievačom hriadeľky.

Funkcia servopohonu ALB 144

Motor dostane riadiaci signál z regulátora, skrutkou je cez prevodovku prenášaný lineárny pohyb na hriadeľ ventila. Na servopohone je páčka pre nastavenie manuálnej prevádzky. Nastavenie páčky dole vyradí motor z prevádzky, potom je možné nastavenie požadovanej polohy točením pákou.

Na konzole servopohona je pozícia ventila označená značkami (červenou a modrou farbou). Pohony s porporcionálnym riadením sú vybavené spätnou väzbou 2-10 DC (2V zatvorené, 10V otvorené).

Pri sekvenčnom riadení môžu byť spínače koncových plôh nastavené pre signalizáciu plne otvorenej alebo pne zatvorenej polohy.

Spojovacie sady servopohonu ALB 144

K pripojeniu k zdvihový ventilom ESBE nie sú potrebné žiadne montážne sady. K pripojeniu k zdvihovým ventilom od iných výrobcov sú dostupné nasledovné montážne sady:

Doplnky k servopohonu ALB 144

Ohrievač hriadeľky, 24V - Obj. číslo 2620 07 00

Katalógový list

Servopohon ESBE ALB 144